Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj: Start

Strona główna

                                                                                    

 

   DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI
 
 
                                  lipiec, sierpień 2015 r.                                         
 
 § 3
 
2. Rodzic obowiązany jest do  zgłoszenia potrzeby korzystania przez dziecko z przedszkola dyżurującego w okresie ferii letnich w terminie od 4 maja do 29 maja 2015 r. w wybranym przez rodzica przedszkolu dyżurującym w miarę posiadanych miejsc, przy czym o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
3. Korzystając z przedszkola dyżurującego rodzic wnosi opłaty, o których mowa w §2 ust. 1 na rzecz przedszkola pełniącego dyżur, z uwzględnieniem ust. 2.
 
4. Opłaty za posiłki dziecka rodzic wnosi zgodnie z zarządzeniem, o którym mowa w §2 ust. 7.
 

 

Okres

Przedszkole dyżurujące

Kontakt

01 VII – 15 VII 2015 r.

Miejskie Przedszkole nr 8  Oddziały

      Ul. Jesienna 42 (w SP nr 49)     34 363 42 34          

16 VII – 31 VII 2015 r.

Miejskie Przedszkole nr 4

UL. Witkiewicza 4                34 323- 16-72

03 VIII – 14 VIII 2015 r.

Miejskie Przedszkole nr 6

Ul. Sosnowa 22/28                34 363- 48-01

17 VIII – 31 VIII 2015 r.

Miejskie Przedszkole nr 37

Ul. Sportowa 85                   34 363- 71-15

 

 

 

 

 


Przejdź do góry

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Robocamp Megamatma